Met Jet Online, gevestigd aan Munsterstraat 2F 7418EV Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.metjetonline.nl, Munsterstraat 2F, 7418EV Deventer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Met Jet Online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via samen@metjetonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Met Jet Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Met Jet Online analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Met Jet Online volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Met Jet Online verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Met Jet Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Met Jet Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, activiteiten op de website maximaal 2 jaar nadat klant niet meer actief is geweest. Maximaal 7 jaar nadat een abonnement is beëindigd indien er ook een rekeningnummer bekend is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Met Jet Online deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Met Jet Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Met Jet Online jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Gegevens die we na jouw toestemming delen zijn, jouw naam, adres, mailadres en telefoonnummer.

>> Uitzondering: videobellen via de site
Om de meet.jit.si-service te bieden, verwerkt 8 × 8 netwerk- en gebruiksinformatie inclusief IP-adressen voor de deelnemers aan de vergadering, de door de gebruiker opgegeven URL die wordt gebruikt om de vergadering te hosten en informatie over de telefoonnummers die verbinding maken met de vergadering (als audio verbinding wordt gemaakt via een telefoongesprek). In sommige gevallen wordt vergadergerelateerde inhoud, die persoonlijke informatie kan bevatten, tijdelijk opgeslagen om gebruikersfunctionaliteit in een meet.jit.si videovergadering mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Als u de chatfunctie gebruikt, wordt chatinhoud tijdens de vergadering opgeslagen.
 • Als u een vergadering opneemt, wordt de opname van de vergadering tijdelijk opgeslagen totdat deze wordt geüpload naar uw bestandhostingservice (bijv. DropBox).
 • Als u uw vergadering livestreamt, wordt videocontent tijdelijk opgeslagen om de livestream te bufferen.
 • Bovendien hebben gebruikers van meet.jit.si de mogelijkheid om naam, e-mailadres en link naar een afbeelding op te geven die aan de deelnemers aan de vergadering wordt getoond.

Hoe wordt deze informatie gebruikt?
8 × 8 is niet bedoeld om persoonlijke informatie aan derden te verkopen. 8 × 8 gebruikt deze informatie om de meet.jit.si-service te leveren, om problemen met de meet.jit.si-service te identificeren en op te lossen en om de meet.jit.si-service te verbeteren. Daarnaast kan 8 × 8 deze informatie gebruiken om fraude of misbruik te onderzoeken.

Contact met ons opnemen
Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op: dpo @ 8 × 8.com .

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Met Jet Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Met Jet Online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics
 • Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar
 • Facebook pixels die jouw bezoek analyseren eventueel geplaatst voor derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar samen@metjetonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Met Jet Online zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Met Jet Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Met Jet Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via samen@metjetonline.nl